http://www.ewabielak.ulotka.org/

Komitet Kolonii-Komitet Domowy klatki III ERAZMA

Komitet działa obecnie pod patronatem Rady Osiedla ERAZMA.

Na pocz±tek: fragment artykułu z gazety ERESEM PRAGA o Nas- naszym Komitecie:

cała strona:http://www.rsmpraga.pl/gazeta/gazeta4.pdf

Skład Komitetu Kolonii klatki III:

1.Ewa Bielak
2.Mariusz Jagodziński
3.Paweł Krzyżowski
4.Alina Różyńska
5.Ludwik Sidorowicz

"Pani Ewa postanowiła więc wzi±ć sprawę w swoje ręce. Sta­rym, dobrym zwyczajem zwołła na klatce schodowej zebranie i ogłosiła powstanie Komitetu Kolonii, zwanego Komitetem Domowym klatki III. Zebranie trwało dwie godziny.

Oprócz licznie przybyłych mieszkańców, sw± obecnoci± zaszczycił prze­wodnicz±cy Rady Nadzorczej RSM „Praga” - Piotr
Majewski, byli przedstawiciele policji i stra­
ży miejskiej, a także redaktor z „Życia Warszawy”. Formalnie będzie to organ opiniuj±cy i współpracuj±cy  z  władzami Spółdzielni. Mieszkańcy boj± się o swoje bezpieczeństwo, więc trzeba coz tym zrobić, wzmoc­nić więĽ społeczn± i działać. Po­mysłów jest kilka.
Kamery, kraty,
może jakaochrona. Wszystko trzeba przemyleć, przedyskuto­wać i policzyć. Pani Ewa sama tego zrobić nie może, ale już na przykład kilkudziesięciu zjedno­czonych wspóln± spraw± miesz­kańców może na Administrację i Spółdzielnię wywrzeć nacisk, który przyniesie poż±dany efekt. A ma nim być, nie, jak myl± nie­którzy, Targowica i podkopywa­nie autorytetu Rady, ale podnie­sienie bezpieczeństwa, a w za­sadzie stworzenie
godnych wa­runków do
życia we własnym bloku. Pani Ewa Bielak została przewodnicz±c± Komitetu Do­mowego klatki III. Jak będzie działać - zobaczymy.

Jedno njest pewne, jeli odniesie sukces, to będzie to sygnał dla innych wspólnot, że warto współpraco­wać i walczyć o swoje".

DODATEK:

To jest nasz dom.To chyba naturalne, że chcemy tu normalnie i przyzwoicie żyć... 

EwabielakEwabielak